רדיו זמן השלום – שנת שבעים וחמש לקוממיות שהפכה לעצמאות.

נגן תוכניות- שנת שבעים וחמש:

.

חדש ברדיו זמן השלום:

 

לרשימת השידור-לחיצה על שם התוכנית.
.ON mixcloud

.

הנגן בערוץ רדיו זמן השלום ב- MIXCLOUD.

 

 

 

עריכות מעודכנות משנים קודמות:

.

התוכניות בנגן- רשימות שידור.

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.

.