לימודי תורה לפי ספרים נביאים וכתובים משמואל והלאה מחולק לפרשות ונלמד לפי פרשות:

לימודי תורה לפי ספרים נביאים וכתובים משמואל והלאה מחולק לפרשות ונלמד לפי פרשות:

.

.

לימודי מספר רות- שבועות שנה זאת.

[smart_post_show id="146926"]

.

.